photo

[Episode 08 - Rurouni Kenshin] YOSHAAA! Currently rewatching the Kenshin series again, since I am done with Inuyasha ^0^

[Episode 08 - Rurouni Kenshin]
YOSHAAA! Currently rewatching the Kenshin series again, since I am done with Inuyasha ^0^